Koch Róbert Kórház és Rendelőintézet

HEFOP 4.4

Állásajánlat

Letöltések

PartnereinkÁllásajánlat
Koch Róbert Kórház és Rendelőintézet - Edelény

                       

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdetMunkaügyi előadó

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3780 Edelény, Dankó Pista út 80.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A közalkalmazottak személyi állományával kapcsolatos munkaügyi ügyintézés. Kinevezések, kinevezés módosítások, átsorolások készítése. A közalkalmazotti jogviszony létesítésével és megszűnésével kapcsolatos ügyintézés. Szabadságok, távollétek, változóbérek rögzítése a KIRA programban. Az intézmények által kért statisztikák, adatszolgáltatások elkészítése. Bérfeladási feladatok elvégzése.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Emelt szintű szakképesítés, Munkaügy, Humánpolitika szakirány, Bér - és munkaügyi OKJ végzettség,

        Munkaügy területén szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        KJT MT rendelkezéseinek ismerete, gyakorlati alkalmazása - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        KIRA személyügyi rendszer ismerete - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        ECDL

        Büntetlen előélet

        Magyar állmpolgárság

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Főiskola, munkaügyi, humánpolitikai szakirányú végzettség,

        NEXON személyügyi rendszer ismerete - 1 év alatti szakmai tapasztalat,

        Egészségügyben végzett munkaügyi tevékenység - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

Elvárt kompetenciák:

        Pontos, precíz munkavégzés. ,

        Kiváló kommunikációs és együttműködő képesség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Fényképes szakmai önéletrajz

        Szakmai végzettséget igazoló dokumnetumok másolata

        Pályázat elnyerése esetén 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2020. január 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. október 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Tóth Erika nyújt, a 48/524-048 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Koch Róbert Kórház és Rendelőintézet - Edelény címére történő megküldésével (3780 Edelény, Dankó Pista út 80. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 43-2 , valamint a munkakör megnevezését: Munkaügyi előadó.

        Elektronikus úton Tóth Erika részére a kpiranyitas@krkedeleny.hu E-mail címen keresztül

        Személyesen: Tóth Erika, Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3780 Edelény, Dankó Pista út 80. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokat a benyújtás határidejétől számított 10 napon belül a felkért pályázati bizottság véleményét figyelembe véve a főigazgató dönt, hogy élni kíván-e a kinevezési jogával. Sikertelen pályázat esetén az értsítést követően 15 napon belül a főigazgatói titkárságon a pályázat átvehető. Ezt követően a pályázati anyag megsemmisítésre kerül.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. november 5.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.krkedeleny.hu - 2019. szeptember 23.

        www.aeek.hu - 2019. szeptember 30.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.krkedeleny.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja:

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

A weblap a mozilla firefox böngészőre van optimalizálva.