Pszichiátriai Szakkórházi Telephely

Telephelyvezető főorvos: Kovácsné Dr. Magyar Zita

A Szakkórház szervezeti egységei:

Fekvőbetegellátás:
- krónikus pszichiátriai osztály
- pszichiátriai rehabilitációs osztály

Járóbetegellátás:
- pszichiátriai szakrendelő
– rendelési idő: hétfő és csütörtök: 9.00 órától – 10.00 óráig
- addiktólógiai szakrendelés
– rendelési idő: hétfő és csütörtök: 10.00 órától – 11.00 óráig

A betegek felvétele a következők szerint történhet:
- előzetes egyeztetés alapján
- háziorvosi beutalás alapján
- gondozói beutalás alapján
- egészségügyi intézményekből áthelyezéssel
- szociális intézményekből áthelyezéssel

A pszichiátriai betegségek hosszan tartó kórképek, amelyek különböző mértékű maradványtünetekkel gyógyulhatnak. Minden eset más és a gyógyulási szintek is különbözőek. Kezelési idő ennek megfelelően intézményünkben 5-6 hét, mely a beteg állapotától függően változó, hosszabbítható.

A pszichiátriai rehabilitációs osztályon feladatunk a páciens autonómiájának lehetőség szerinti helyreállítása. A kezelés célja az önálló életvitelre, társadalomba és munkába való sikeres visszasegítés, addikciótól mentes élet elérése, visszaesések megelőzése, gyakoriságának csökkentése, egy jobb életminőség kialakítása.

A krónikus pszichiátriai osztályon olyan pszichiátriai betegek kezelése, ápolása történik, akiknél a pszichiátriai betegség olyan mértékben rombolta a beteg személyiségét, hogy a rehabilitációs program már nem éri el a várt eredményt, mely az önálló életbe és társadalomba való visszailleszkedést jelentené.

Küldetésnyilatkozatunk
Intézményünk alapvető célja, hogy a hozzánk forduló és ellátást igénylő betegek szükségleteit a kórházunk valamennyi dolgozója (egészségügyi szakemberek, gazdasági szakemberek) az emberi méltóság tiszteletben tartásával folyamatosan és magas szinten elégítse ki.
A szakmai tevékenység lényeges alapfeltételének tartjuk a hiteles, empatikus mentalitást, mely maximálisan figyelembe veszi az ápolt személy teljes körű biztonságát, személyi és alapvető emberi jogait.
Mindez – követelmény szintjén is – része a hivatásszerűen végzett egészségügyi tevékenységünknek.