background-size: cover;
 

EFOP-1.8.21-18-2019-00067 Infekciókontroll tevékenység megvalósí- tása a Koch Róbert Kórházban


Tevékenységleírás

Az országos tisztifőorvos módszertani levele „az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések megelőzésének és felügyeletének megerősítésére intézményi és egyéni kockázatértékelésen keresztül” dokumentum alapján elkészítettük az infekciókontroll szint meghatározását a WHO aktív fekvőbeteg-ellátó intézmények infekciókontroll program kulcs alkotóelemeire vonatkozóan a 2019. évi önértékelő rendszere alapján. Az IIAB ülésén megtárgyalt, intézkedési tervekre vonatkozó javaslatok elkészültek, majd elfogadásra kerültek az intézmény Főigazgatójának aláírásával.A főbb intézkedési feladatok az alábbiak

Kiemelt figyelmet fordítunk a 20/2009. (VI. 18.) EüM rendeletet és a Módszertani levélben foglaltak intézményünkben történő alkalmazására, az intézkedések végrehajtására A Módszertani levél szempontjai alapján az egyéni kockázatértékelés dokumentációit, szükséges bevezetni az intézeti gyakorlatba, továbbá a kockázatértékelés módszertani levél mellékleteinek az informatikai dokumentációs rendszerbe történő beillesztése. A kockázatértékelés pontszámának, a zárójelentés anamnézis és epikrízis fejezeteinél történő dokumentálása A kézhigiénés compliance mérések rendszeres alkalmazása.
Az Infekciókontroll vonatkozásában megjelent módszertani levelek alapján helyi (kórházi) eljárások megújítása és elkészítése Infekciókontroll tevékenységek hatékony monitorozása és visszacsatolása.
A surveillance rendszer hatékonyságának javítása az infekciókontroll kapcsolattartók megbízásával, oktatásával, tevékenységük értékelésével. Rendszeres, problémaorientált képzés.
Az ápolásban, a betegellátásban a fertőzés megelőzés hangsúlyozása: fertőtlenítés-, védőeszközök-, izoláció-, szabályai betartásának ellenőrzése Az Intézet környezeti infekciókontrolljának fejlesztése.
A szakmai ajánlások az alapján antibiotikum terápiás protokollok készítése.
Továbbképzések tervezése, szervezése a betegellátásban résztvevők számára a kitűzött céloknak megfelelően.

2020. január 01-től valamennyi felvételre került beteg esetében egyéni szintű kockázatértékelési lapok (nosocomiális fertőzések, MRK/CDI fertőzések) kerülnek kitöltésre azon tényezők felmérésére, amelyek az egészségügyi ellátás során az adott betegnél a fertőzés kialakulásához jelentősen hozzájárulhatnak, így például az ellátott személy egészségi állapota, alapbetegségei (belső kockázati tényezők), valamint magával az ellátással összefüggő tényezők (külső kockázati tényezők, pl. eszközhasználat). A bevezetés előtt a dolgozók dokumentált oktatása megtörtént.

Az egyéni kockázatbecslést először a fekvőbeteg-ellátó intézménybe történő felvételkor végzik el, de rendszeres időközönként újra értékelik, majd ennek ismeretében meghozza a kezelőorvos az esetlegesen indokolt megelőző intézkedéseket (pl. szűrés multirezisztens kórokozó előfordulására, katéter szükségességének napi felülvizsgálata). A folyamat minden lépését dokumentálják, és valamennyi keletkezett adat és dokumentáció a betegdokumentáció részét képezi. A kockázatfelmérő lapok vezetésével megállapítható, hogy a felvett betegek esetében jelentős a nosocomiális fertőzés közepes, vagy magas kockázatának aránya, melynek meghatározó tényezői elsősorban a betegeknél előforduló kockázati tényezők pl. életkor, a krónikus betegségek és a dohányzás.

EFOP-1.8.21-18-2019-00067 Infekciókontroll tevékenység megvalósítása a Koch Róbert Kórházban